Privacy

De AVG
is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Waarom bewaren wij uw gegevens:

 • Voor het correct verzenden van uw factuur
 • Om achteraf eventueel problemen, zoals vermiste pakketten, te kunnen oplossen
 • Vervolg aanvraag snel en soepel te laten verlopen

Wat doen wij niet:

 • Het doorgeven van uw gegevens aan derden
 • Uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, tenzij daar toestemming om is gevraagd

Welke gegevens vragen wij:

 • Naam
 • Telefoonnummer (voor overleg of als email niet werkt)
 • Emailadres
 • Bij aanvragen- en/of catering de naam, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon en naam, telefoonnummer en emailadres van het bedrijf

Wat zijn uw rechten:

 • Te weten welke gegevens wij van u bewaren
 • Het laten verwijderen van uw gegevens nadat de factuur betaald is

Vragen en klachten
Mocht u vragen of klacht en hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Als laatste mogelijkheid kunt u beroep instellen bij de civiele rechter.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Embassy of Art
Sperwerlaan 23
1021EM Amsterdam

M:  06 – 2194 3501
E: info@embassyofart.nl
W: www.embassyofart.nl